Czy można powiązać stres z chorobami które nas trapią ?

Czy można powiązać stres z chorobami które nas trapią ?

Czy można powiązać stres z chorobami nas trapiącymi?


Nie wszystkie sytuacje spotykające nas posiadają jednakowe nasilenie. Dość trudno zmierzyć poziom odczuć subiektywnych danej jednostki. Dlatego dopiero na podstawie szerokich badań ustalono skalę odzwierciedlającą względne nasilenie zdarzeń z życia codziennego (tab. 2).
Od dawna naukowcy podejrzewali powiązania pomiędzy stresem a występowaniem chorób. Dalsze badania nad subiektywną skalą zdarzeń życiowych pozwoliły na udokumentowanie zależności prawdopodobieństwa zachorowania od , gdy suma punktów przekracza 300, wynosi 50% przy sumie od 150 do 299, oraz 30% gdy wynik jest mniejszy od 150.
Jakie objawy i choroby powoduje stres


Stres najczęściej może powodować:


1. choroby serca,
2. chorobę niedokrwienną ,
3. zawał,
4. zaburzenia rytmu serca,
5. nadciśnienie tętnicze,
6. chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy,
7. nerwice ,
8. bezsenność,
9. zwiększoną zachorowalność na choroby zakaźne przez obniżenie odporności organizmu.
10. zaburzenia miesiączkowania u kobiet i zaburzenia potencji u mężczyzn.
Jak leczyć stres
Po pierwszy leczymy przyczynę - musimy tak zmodyfikować nasze reakcje na stres, aby nie był dla nas problemem.
1. Szukajmy pomocy psychologa, czy psychoterapeuty - aby wroga, jakim jest nasza reakcja na sytuację stresową - poznać i obłaskawić.
2. Jeżeli jesteśmy osobą obdarzoną typem zachowania A, zmieniamy go na typ B.
3. Stosujemy techniki relaksacyjne - celem zwiększenia naszych zasobów do walki z nieprzyjemnościami życia.


Po uporaniu się z przyczyną choroby większość objawów chorób wywołanych przez stres zniknie. Te które pozostaną, zależnie od rozwoju choroby, leczymy typowo dla danej choroby.


W jaki sposób leczenie ziołowymi środkami uspokajającymi może wesprzeć leczenie ujemnych skutków stresu?


Na koniec wracamy do pojęcia kosztów zaradczych. Teoria psychologicznych kosztów zaradczych wydziela ze zbioru kosztów subiektywne koszty dodatkowe tzw. " wydatki extra", odczuwane przez jednostkę wybitnie negatywnie, jako:
1. nadmierne np. wymagane przez innych i odczuwane jako niesprawiedliwe i krzywdzące,
2. zbędne, niepotrzebne, próżne, bez których można by się obejść - poczucie winy
3. rozczarowanie i niespełniona nadzieja, gdy pokładane wysiłki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów,
4. poczucie wstydu - gdy próby radzenia sobie związane są z wystawieniem na osąd publiczny (zachować twarz, nie stchórzyć ...itd.)
5. lęk przed "bankructwem" - lęk przed stratą własnych zasobów, jako zainwestowanych nietrafnie.
Leki ziołowe, działając uspokajająco i odprężającą pozwalają jednostce na nabranie dystansu do swoich problemów. Spojrzenie z szerszej perspektywy to klucz do minimalizowania kosztów dodatkowych, które pomimo swojej nazwy należą do najważniejszych i najbardziej odczuwanych przez nas.


Tabela 1.


Wzory zachowania A i B
wg Friedmana i Price
Typ A Typ B
stała walka o osiągnięcie celu - sukcesu za wszelką cenę zmierzanie do celu bez walki
wrogie nastawienie do otoczenia brak wrogości do otoczenia
poczucie presji czasu stały pośpiech brak presji czasu i pośpiechu
nadmierna rywalizacja skłonność do współpracy
łatwo wyrażana agresja umiarkowana agresja
niecierpliwość cierpliwość

Tabela 2.


Wykaz niektórych wydarzeń życiowych i ich względna wielkość
wg Holmsa i Rahe
Zdarzenie Średnia wartość punktowa
śmierć współmałżonka 100
rozwód 73
separacja 65
więzienie 63
śmierć bliskiego członka rodziny 63
uraz lub choroba własna 53
zawarcie związku małżeńskiego 50
zwolnienie z pracy 47
pogodzenie się małżonków 45
przejście na emeryturę 45
choroba w rodzinie 44
ciąża 40
problemy seksualne 39
problemy z businessem 39
zmiana sytuacji finansowej 38
śmierć bliskiego przyjaciela 37
zmiana rodzaju pracy 36
upływający termin zwrotu pożyczki 30
zmiana zakresu odpowiedzialności w pracy 29
wyraźne osiągnięcia osobiste 28
początek lub koniec roku szkolnego 26
zmian warunków życia 25
kłopoty z przełożonym 23
zmiana szkoły 20
zmiana sposobu wypoczynku 19
zmiana działalności społecznej 19
zmiana nawyków dotyczących snu 16
zmiana diety 15
urlop, wakacje 13
Święta Bożego Narodzenia 12
drobne naruszenia prawa 11

Tabela 3.


Sprawdź jakim typem jest Twój kolega
wg Friedmana
Typ A - zachowania Typ B - zachowania
1. Jest energiczny i pewny siebie. 1. Jest wyciszony, odprężony i grzeczny.
2. Chodzi żwawym krokiem i mocno ściska dłoń przy powitaniu. 2. Chodzi zwykłym krokiem, delikatnie podaje rękę.
3. Mówi głośno i/lub szybko 3. Ma łagodny głos, zazwyczaj o niskim natężeniu.
4. Urywa wypowiedzi, robi błędy w wymowie końcowych sylab lub słów 4. Mówi wolno, jego odpowiedzi bywają bardzo rozwlekłe.
5. Jego wypowiedzi są często gwałtowne i wybuchowe, wiele słów wymawia z emfazą, często używa słów wyrażających przysięgę. 5. Nie urywa zdań, nie przyspiesza swoich wypowiedzi.
6. Przerywa rozmówcy zanim skończył on swoja wypowiedź. 6. Rzadko przerywa osobie, z którą rozmawia
7. Ponagla rozmowę poprzez używanie zwrotów typu: tak, tak; mhm; prawda jak również poprzez potakiwanie głową, wyrażające zgodę na to, co mówi rozmówca. 7. Nie ponagla rozmówcy.
8. Gwałtownie reaguje na pytania dotyczące przeszkód w szybkim załatwianiu spraw (np. zbyt wolno jadące samochody, kolejkę zmuszającą do czekania) 8. Nie reaguje gwałtownie na pytania dotyczące przeszkód zabierających czas.
9. Używa zaciśniętej pięści lub wskazuje palcem na rozmówcę, aby podkreślić to co mówi. 9. Nigdy nie używa zaciśniętej pięści, ani nie wskazuje palcem dla podkreślenia tego co mówi.
10. Często wzdycha, zwłaszcza wtedy, gdy porusza się przy nim temat pracy. Konieczne jest umiejętne odróżnienie tego typu wzdychania od westchnień osoby depresyjnej. 10. Rzadko wzdycha.
11. Zachowuje się wrogo w stosunku do osoby prowadzącej wywiad lub wtedy, gdy poruszane są "niewygodne" tematy 11. Właściwie nie ujawnia wrogości.
12. Często z niespodziewanym naciskiem odpowiada na Twoje pytania jednym słowem (np. Tak!, Nigdy! Oczywiście!, Absolutnie!) 12. Nigdy nie udziela emfatycznych, pojedynczych odpowiedzi.