Siła Radosci

Siła Radosci

 Wzór - naucz się wywoływać uśmiech
   
   HE = PI x C/T + BM
   
   PI - zaangażowanie osobiste
   
   C - podświadomość żartu.
   Najwyższy poziom podświadomości żartu to czas 1 do 2 sekund, w którym publiczność rozwiąże skonstruowany przez nas problem.
   
   T - czas opowiadania żartu (jego długość). Im dłuższy żart, tym mniejszy efekt.
   
   BM - nastrój/podłoże żartu.
   
   HE - efekt humorystyczny.