WYZNACZANIE CELU

WYZNACZANIE CELU

Osobiste wyznaczenie celu – planowanie swojego życia

Wyznaczanie celów jest częścią osobistego planowania. Poprzez wyznaczenie celów decydujesz co chcesz osiągnąć i krok-po-kroku posuwasz się w kierunku tych celów. Proces wyznaczenia celów pozwala Ci wybrać gdzie chcesz zajść w swoim życiu. Jeśli precyzyjnie wiesz co chcesz osiągnąć, wiesz na czym się koncentrować aby to zrobić.

Wyznaczenie celu jest standardową techniką używaną przez najlepszych sportowców, ludzi biznesu, najlepszych w każdej dziedzinie. Daje Ci długoterminową wizję i motywację, pomaga organizować zasoby.

Przez wybranie jasno zdefiniowanych celów, możesz mierzyć ich osiąganie. Możesz patrzeć na postępy w tym co mogło się przedtem wydawać odległe i bezcelowe. Przez wyznaczenie celów podwyższysz również wiarę w siebie: udowodnisz swoje zdolności i kompetencje widząc osiągnięte cele, które sobie uprzednio wyznaczyłeś. Proces osiągania celów dodaje Ci pewności, iż będziesz w stanie osiągnąć wyższe i trudniejsze cele.

Cele są wyznaczane na różnych poziomach: po pierwsze decydujesz co chcesz zrobić ze swoim życiem i jakie chcesz osiągnąć cele "dłużej skali". Potem dzielisz je na mniejsze cele, które musisz osiągnąć aby dokonać Twoich życiowych celów. Na koniec, gdy już masz plan, rozpoczynasz pracę aby osiągnąć to co zaplanowane.

Wyznaczenie osobistych celów

Ta część wyjaśnia jak wyznaczyć osobiste cele. Zaczyna od Twoich życiowych celów, potem przechodzi przez listę planów mniejszego poziomu, osiągając dzienną listę do zrobienia. Przez ustawienie struktury tych planów, możesz podzielić największy życiowy cel w sporą ilość małych zadań, które musisz robić każdego dnia aby osiągnąć życiowe cele.

Twoje życiowe cele

Pierwszym krokiem w wyznaczeniu osobistych celów jest rozważyć co chcesz osiągnąć w Twoim życiu – wyznaczenie życiowych celów daje Ci ogólną perspektywę, która formuje wszystkie inne aspekty Twoich decyzji.

Aby mieć szeroką, wyważoną relację z wszystkich ważnych obszarów Twojego życia, spróbuj wyznaczyć cele w jakichś (lub wszystkich) poniższych kategoriach:

 • Sztuka:
  Czy chcesz osiągnąć jakieś artystyczne cele? Jeśli tak – jakie?
 • Postawa:
  Czy jakakolwiek część Ciebie Cię wstrzymuje? Czy coś w Twoim zachowaniu Cię denerwuje? Jeśli tak, wyznacz cele aby usunąć problem.
 • Kariera:
  Jaki stopień chcesz osiągnąć w swojej karierze?
 • Edukacja:
  Czy jest jakaś wiedza w szczególności, którą chcesz zdobyć? Jakie informacje i umiejętności potrzebujesz aby osiągnąć te cele?
 • Rodzina:
  Czy chcesz być rodzicem? Jeśli tak – czy zamierzasz być dobrym rodzicem? Jak chcesz być widziany przez partnera/partnerkę lub przez członków Twojej rozszerzonej rodziny?
 • Finanse:
  Jak dużo chcesz zarabiać? Na jakim etapie?
 • Fizyczny:
  Czy są jakieś cele atletyczne, które chcesz osiągnąć? Czy chcesz być zdrowym w późnym wieku? Jakie kroki zamierzasz podjąć aby to osiągnąć?
 • Przyjemność:
  Jak chcesz się bawić? – powinieneś zapewnić aby cześć życia była dla Ciebie!
 • Dobro publiczne:
  Czy chcesz aby świat stał się lepszym miejscem do egzystencji? Jeśli tak – jak?

Gdy już zdecydujesz się na cele w tych kategoriach, przypisz im priorytet od 1 do 6. Potem przeglądnij wszystkie cele i zweryfikuj priorytety, aż będziesz zadowolony z tego, iż odzwierciedlają kształt życia, które chcesz prowadzić. Upewnij się, że wyznaczyłeś cele, które chcesz osiągnąć Ty, a nie Twoi rodzice, rodzina, czy pracodawca.

Jak zacząć osiągać Twoje życiowe cele

Gdy już wyznaczysz Twoje życiowe cele, ustaw 25-letni plan mniejszych celów, które powinieneś wypełnić aby osiągnąć Twój życiowy plan. Potem wyznacz 5-letni plan, roczny, 6-miesięczny, i miesięczny plan stopniowo mniejszych celów, które powinieneś osiągnąć aby osiągnąć Twój życiowy cel. Każdy z nich powinien bazować na poprzednim planie.

W końcu przygotuj dzienną listę rzeczy do zrobienia, które powinieneś zrobić dzisiaj aby postępować w kierunku Twoich życiowych celów. W początkowej fazie może to być czytanie książek i zbieranie informacji na temat osiągnięcia Twoich celów. To pomoże Ci zwiększyć wiedzę na temat tego jak je efektywnie osiągnąć.

Wreszcie przeglądnij swoje plany i upewnij się, że pasują do stylu życia, który chcesz prowadzić.

Bycie aktualnym

Gdy pierwsze wyznaczenie planów będziesz mieć już za sobą, utrzymuj proces przeglądania i weryfikowania listy do zrobienia codziennie. Okresowo przeglądaj długoterminowe plany i modyfikuj je aby odzwierciedlały Twoje zmieniające się priorytety i doświadczenie.

Łatwym sposobem na to jest używać codziennie odpowiedniego oprogramowania, jak np. GoalPro. GoalPro używa podobnych kategorii, które zarekomendowaliśmy – użyj ich lub zaadaptuj program do użycia naszych.

Efektywne wyznaczanie celów

Następujące wskazówki pomogą Ci efektywnie wyznaczyć cele:

 • Ustal każdy cel jako pozytywne zdanie: wyrażaj swoje cele pozytywnie – 'Wykonaj tę technikę dobrze' jest lepszym celem niż 'nie rób tego głupiego błędu'.
 • Bądź precyzyjny: wyznacz precyzyjny cel, ustal daty, czas i kwotę, abyś mógł mierzyć stopień osiągnięcia. Jeśli to zrobisz, będziesz wiedział dokładnie kiedy osiągnąłeś cel i będziesz mieć satysfakcję z pełnego osiągnięcia. Ustal priorytety: gdy masz oddzielne cele, przyporządkuj im priorytety. To pomaga uniknąć uczucia przygniecenia przez zbyt wiele celów i pomaga kierować uwagę na te najważniejsze.
 • Zapisz cele: to je skrystalizuje i da im większą "siłę".
 • Zachowaj operacyjne cele małymi: staraj się mieć cele niskiego-poziomu, które są małe i osiągalne. Jeśli cel jest zbyt duży, może się wydawać, że nie robisz żadnego postępu w jego kierunku. Zachowywanie celów małymi i zwiększającymi się daje Ci więcej okazji do nagród. Rozdzielaj aktualne cele z większych.
 • Wyznaczaj cele których wykonanie zależy głownie od Ciebie: dbaj aby wyznaczać takie cele, nad którymi masz jak największą kontrole. Nie ma nic bardziej zniechęcającego niż nie osiągnąć swojego celu z powodów, które są poza Twoją kontrolą, np. z powodu złych warunków dla biznesu, kiepskiego osądu, złej pogody, wypadku lub po prostu zwykłego pecha. Jeśli opierasz swoje cele na własnych czynach, możesz trzymać kontrolę nad osiąganiem tych celów i wyciągać satysfakcję z osiągnięć zależnych od Ciebie.
 • Wyznaczaj realistyczne cele: ważne jest abyś mógł je osiągnąć. Ludzie (rodzice, media, społeczeństwo) mogą wyznaczyć Ci nierealistyczne cele. Robią to często ignorując Twoje własne pragnienia i ambicje. Możesz być także naiwny wyznaczając bardzo trudne cele. Możesz nie doceniać przeszkód, które napotkasz, lub nie zdawać sobie sprawy z tego jak wiele umiejętności musisz opanować aby osiągnąć Twój cel.
 • Nie wyznaczaj zbyt łatwych celów. Niektórzy mają tendencje do wyznaczania zbyt łatwych celów gdy boją się porażki lub są zbyt leniwi! Powinieneś wyznaczyć cele tak aby były trochę powyżej tego co możesz teraz osiągnąć, ale nie tak daleko, żeby nie było dużej nadziei, że je osiągniesz. Nikt nie włoży poważnego wysiłku w osiąganie celu, który wydaje się nierealistyczny. Pamiętaj też, że Twoja ocena realistyczności możliwości osiągnięcia celu może by nieprawidłowa, zaniżona lub zawyżona.

Osiąganie celów

Gdy osiągniesz cel, czas aby poddać się radości z tego powodu i zaobserwować postęp, który zrobiłeś w kierunku innych celów. Jeśli cel był znaczący, nagrodź się odpowiednio.

Wraz ze wzrostem doświadczenia osiągania celów przeglądaj resztę Twoich planów:

 • jeśli osiągnąłeś cel zbyt łatwo, uczyń następne trudniejszymi;
 • jeśli cel zabrał Ci przytłaczająco dużo czasu, uczyń następne cele trochę łatwiejszymi;
 • jeśli nauczyłeś się czegoś co może prowadzić do zmiany innych celów, zrób to;
 • jeśli w czasie osiągania celu zauważyłeś brak swoich umiejętności, zdecyduj czy wyznaczyć cel aby to poprawić.

Niepowodzenie w osiąganiu celów nie gra roli, o ile czegoś się nauczyłeś. Wyciągnij lekcje z niepowodzeń w programie wyznaczania celów.

Pamiętaj, że Twoje cele będą się zmieniały wraz z tym jak dojrzewasz – wyznaczaj je regularnie aby odzwierciedlić wzrost Twojej osobowości. Jeśli jakieś cele nie przyciągają Cię już ani trochę, zapomnij o nich. "Wyznaczanie celu" jest dla Ciebie, a nie odwrotnie – powinno Ci dawać przyjemność, satysfakcję i uczucie dokonania.

Przykład:
Najlepszym przykładem wyznaczania celów, jaki może być, jest spróbować wyznaczyć własne cele. Odłóż 2 godziny czasu aby przemyśleć Twoje życiowe cele w każdej z kategorii. Potem popracuj nad 25 letnim planem, 5 letnim, rocznym, 6 miesięcznym i 1 miesięcznym planem. Na końcu nakreśl listę prac 'do zrobienia' na jutro aby osiągać Twoje cele.

Jutro zrób tę pracę i zacznij rutynowo używać wyznaczania celu!

Kluczowe punkty:

Wyznaczenie celu jest ważną metodą:

 • decydowania co jest dla Ciebie istotne do osiągnięcia w Twoim życiu;
 • oddzielania tego co ważne, od tego co zbędne;
 • motywowania siebie do osiągnięć;
 • budowania Twojej pewności siebie bazującej na zmierzonym osiągnięciu celów.

Powinieneś nagradzać się odpowiednio po osiągnięciu każdego celu. Wyciągać, kiedy można, odpowiednie lekcje na przyszłość i stosować tę wiedzę w przyszłości.

Jeśli jeszcze nie wyznaczyłeś celów – teraz jest dobry moment aby zacząć!