ZARZĄDZANIE CZASEM

ZARZĄDZANIE CZASEM

 

Plany akcji – planowanie małej skali

Plan akcji jest listą zadań, które masz zrobić aby osiągnąć cel. Rożni się od listy zadań do zrobienia tym, że skupia się na osiągnięciu pojedynczego celu.

Kiedykolwiek chcesz coś osiągnąć – napisz plan akcji. To pozwoli Ci skoncentrować się na poziomie jego osiągnięcia i monitorować postęp.

Po prostu wypisz listę zadań, które musisz przeprowadzić aby osiągnąć Twój cel. To proste, ale użyteczne!

Najważniejsze punkty:

Plan akcji jest listą rzeczy, które musisz zrobić aby osiągnąć dany cel. Osiągnięcie celu sprowadza się do przeprowadzenia każdego zadania z listy.