Alergia

Czy wiesz, ile wyróżnia się typów alergii?

Alergiczny nieżyt nosa, astma alergiczna, alergiczne zapalenie spojówek to jedne z najczęsciej występujących. Inne, objawiające się np. alergicznym zapaleniem pęcherzyków płucnych są rzadziej spotykane.


Alergiczny nieżyt nosa
To najczęstszy objaw alergii. Występuje w dwóch postaciach - jako sezonowy i całoroczny nieżyt nosa. Ten pierwszy często nazywany jest po prostu katarem siennym. Objawami klinicznymi mogą być: kichanie, łzawiące lub podrażnione oczy oraz zatkany nos. Objawy występują w sezonie kwitnienia roślin - drzew, traw i chwastów. Po zakończeniu sezonu pylenia, objawy ustępują. Całoroczny alergiczny nieżyt nosa, jak sama nazwa wskazuje, trwa cały rok. Wywołują go inne alergeny, których roczna ekspozycja nie ulega dużym wahaniom. Przykładami alergii tego typu są alergia na roztocza kurzu domowego lub na sierści zwierząt.


Alergiczne zapalenie spojówek
Alergiczne zapalenie spojówek objawia się łzawieniem i swędzeniem oczu. Bardzo często występuje wspólnie z alergicznym nieżytem nosa.


Astma alergiczna
Ta jednostka chorobowa występuje w wielu różnych formach. Astma alergiczna jest typem najczęściej występującym i patomechanizm tej choroby jest bardzo skomplikowany. Najczęstszymi objawami są kaszel, infekcje dróg oddechowych, zmęczenie, oraz znaczne spłycenie oddechu.


Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
Jest to rzadka choroba. Przykładem może być płuco gołębie - choroba wywołana przez niskocząsteczkowe związki obecne w odchodach tych ptaków.


Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy
Pokrzywka, inaczej zwana wysypką pokrzywkową jest chorobą alergiczną skóry. Czynnikami wywołującymi pokrzywkę są między innymi artykuły żywnościowe, detergenty, kosmetyki, a nawet światło słoneczne. Szczególnym typem pokrzywki jest obrzęk naczynioruchowy, który cechuje się głównie występowaniem swędzących guzków zlokalizowanych, najczęściej na powiekach, ustach i błonach śluzowych chorego.


Wyprysk kontaktowy
Jest klasycznym przykładem skórnej reakcji alergicznej. To najczęstsza postać wyprysku, czyli powierzchownych zmian zapalnych w skórze. Pierwotnym wykwitem jest grudka wysiękowa i pęcherzyk. Ogniska są niewyraźnie ograniczone od otoczenia zwykle towarzyszy im świąd, ustępują bez pozostawienia śladu. Wśród wielu przyczyn wyprysku kontaktowego należy wymienić leki, ich podłoża, środki konserwujące oraz bardzo często nikiel lub chrom, które są składnikami biżuterii.


Alergia i nietolerancja pokarmowa
Nie zawsze nadwrażliwość pokarmowa jest alergią. Poszukiwanie alergicznej przyczyny choroby oparte jest na zasadach różnicowania z innymi jednostkami chorobowymi. Zwykle alergię pokarmową podejrzewa się po wykluczeniu innych przyczyn choroby i jest ona pierwszym sygnałem odziedziczonej skłonności do uczuleń. Najczęściej i najwcześniej obserwuje się objawy związane z uczuleniem na białka mleka krowiego. Częstość występowania tego rodzaju alergii wynosi u małych dzieci do 1 do 5%. W atopowym zapaleniu skóry udział nietolerancji pokarmowej w zaostrzeniu objawów waha się od 30 - 50%.


Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych
Użądlenia owadów mogą być przyczyną poważnych, nawet zagrażających życiu, reakcji alergicznych. Najbardziej niebezpieczną postacią jest wstrząs anafilaktyczny. Obserwuje się również łagodne reakcje uogólnione oraz odczyny miejscowe których intensywność zależy od ilości wprowadzonego jadu, rodzaju owada, jego wieku, miejsca użądlenia oraz od wrażliwości człowieka. Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych może wystąpić w każdym wieku. Szacuje się, że w skali całego świata uczulonych na jady jest 2% ogółu ludności, a w Europie od 0,4% do 5% populacji.


Alergia zawodowa
Mianem tym określa się reakcję alergiczną organizmu na substancję obecną w miejscu pracy człowieka . Alergie zawodowe są często alergiami kontaktowymi lub wziewnymi, a objawy są krańcowo zróżnicowane i zależą przede wszystkim od typu alergenu. W ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie częstości występowania uczuleń wsród pracowników budowlanych wrażliwych na chrom, monterów i laminatorów nadwrażliwych na żywice epoksydowe i ich utwardzacze oraz rozpuszczalniki.


Alergia krzyżowa
Jeśli jesteś uczulony na pyłki roślin i czujesz się gorzej po spożyciu pewnych warzyw, owoców lub przypraw, to prawdopodobnie cierpisz dodatkowo na alergię krzyżową. Alergia ta pojawia się, gdy dwa alergeny różnego pochodzenia, wykazują w swej budowie identyczne fragmenty białkowe. Trudno jest ze 100% pewnością stwierdzić, że pojawiające się dolegliwości po spożyciu pewnych pokarmów są wynikiem alergii krzyżowej. W postawieniu właściwej diagnozy pomocna jest znajomość kalendarza pylenia. Alergia krzyżowa najczęściej daje o sobie znać w tym samym czasie w którym objawia się alergia pierwotna. Osoby uczulone na pyłek brzozy w większości przypadków reagują alergicznie po zjedzeniu jabłka, szczególnie w okresie pylenia brzozy. Charakterystycznymi objawami alergii krzyżowej są - pieczenie ust, swędzenie podniebienia, katar, kaszel, duszności, jak również wzdęcia, bóle brzucha czy problemy skórne.


Wstrząs anafilaktyczny
Anafilaksja jest ostrą reakcją alergiczną i niezależnie od przyczyny najczęściej łączy się z nagłym, silnym spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, niewydolnością oddechową oraz utratą przytomności. Sygnałami alarmowymi jest pieczenie i swędzenie języka, dłoni i stóp, puchnięcie, duszność, zawroty głowy, nudności, wymioty oraz znaczne osłabienie organizmu. Przyczynami wstrząsu anafilaktycznego mogą być - jady owadów blonkoskrzydłych (osa, pszczoła), leki, szczególnie z grupy penicylin oraz pokarmy (kiwi, orzeszki ziemne, krewetki ).

 

 

 

 

 

 

www.stres.o7.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Układ odpornościowy

 

Jak działa układ odpornościowy?
Układ odpornościowy zapewnia organizmowi obronę przed obcymi substancjami, wirusami, bakteriami i powstającymi komórkami nowotworowymi. W toku ewolucji wytworzył on swoisty mechanizm rozpoznawania tego co ,"obce" i tego co "swoje". W momencie zagrożenia, natychmiast ulega aktywacji i zwalcza przeciwnika. Wyróżnia się dwa podstawowe mechanizmy odpowiedzi immunologicznej - mechanizm komórkowy oraz mechanizm z wykorzystaniem cząsteczek. Pierwszy z nich polega na ataku wyspecjalizowanych komórek nazywanych leukocytami i niszczeniu przez nich obcych cząsteczek. Istotą drugiego mechanizmu jest neutralizacja obcej substancji w wyniku połączenia z białkami, zwanymi przeciwciałami.
W przypadku reakcji alergicznej układ odpornościowy jest "zdezorientowany". Reaguje nadmiernie na nieszkodliwą substancję - na przykład pyłki roślin czy sierści zwierząt.

Medyczna klasyfikacja alergii
Kontakt organizmu z obcą dla niego substancją wywołuje odpowiedź immunologiczną. Jeśli jest to odpowiedź typu humoralnego (powstają swoiste przeciwciała), to nawet po skutecznym ataku cząsteczki te pozostaną w organizmie. Wyróżniono szereg klas przeciwciał, sposród których bezpośrednio zaangażowaną w patomechanizm chorób alergicznych jest klasa IgE. Między innymi na tej podstawie wyróżniono alergie IgE-zależne (alergiczny nieżyt nosa - katar sienny) i IgE-niezależne (alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych).


Reakcje alergiczne
Układ odpornościowy człowieka to precyzyjnie złożony mechanizm. Nawet najmniejszy błąd nie jest tu zaskakujący. Wydaje się iż właśnie alergia jest wynikiem takiego błędu. Układ reaguje na obojętną substancję w taki sposób, jakby to była substancja bardzo szkodliwa. W momencie zapoczątkowania reakcji następuje efekt kuli śnieżnej - to znaczy organizm uruchamia wszelkie mechanizmy odpowiedzi, prowadząc do gwałtownego ujawnienia objawów klinicznych choroby. Odpowiedź immunologiczna jest mediowana między innymi przez histaminę i obejmuje całe ciało, indukując powstanie stanu zapalnego objawiającego się: łzawieniem oczu, katarem, kichaniem, blokadą nosa czy wysypką na skórze.
Przyczyną tego typu dolegliwości są oczywiście alergeny. Typ reakcji alergicznej zależy od miejsca kontaktu organizmu z alergenem oraz od jego charakteru.

 

 

 

Alergeny

 

Alergen to teoretycznie każda substancja, która może wywołać reakcję alergiczną. Podczas pierwszego kontaktu z tego typu substancją, układ odpornościowy reaguje jedynie wytwarzaniem odpowiednich przeciwciał, dopiero podczas kolejnego kontaktu rozwija się reakcja alergiczna, objawiająca się katarem siennym, wypryskiem czy kaszlem. Wykryto ponad 400.000 substancji alergizujących, najczęściej spotykane opisano poniżej.


Roztocza kurzu domowego
Są ich miliony, żyją w każdym naszym domu, a najwięcej ich mieści się w dywanach, materacach, poduszkach, kołdrach. Żywią się martwym, złuszczonym ludzkim naskórkiem. W temperaturze 18 - 21°C i przy wilgotności 70 - 80% przeżywają nawet do 3 miesięcy. Łyżeczka kurzu może zawierać nawet 1000 osobników, a w średniej wielkości łóżku zamieszkuje ich 10.000. Czynnikiem uczulającym są ich odchody, które zawierają alergeny o właściwościach enzymatycznych. Gatunkami o największym potencjale uczulającym są: Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae.


Pyłki
Wśród pyłków roślin najczęściej uczulających wymienia się trawy, drzewa i chwasty. Spośród pyłków traw najsilniejszymi alergenami są tymotka i żyto, spośród drzew - brzoza, olcha i leszczyna, a chwastów - bylica. W przebiegu alergii na pyłki, zwanej również pyłkowicą, zasadnicze znaczenie ma sezonowość występowania i związek z okresami pylenia poszczególnych roślin (zobacz kalendarz pylenia). Okresy te trwają zazwyczaj 2 - 6 tygodni, potem ustępują, aby pojawić się za rok o tej samej porze. Na alergię pyłkową chorują zarówno dzieci, jak i osoby starsze. Przebieg choroby może się także zmieniać z wiekiem, objawy mogą ulegać wyciszeniu bądź nasileniu.


Alergeny zwierzęce
Najczęściej hodowanym zwierzęciem domowym jest pies, kot, rzadziej rybki, ptaki i gryzonie. Nie trudno stwierdzić, iż to właśnie nasi pupile są ogromnym rezerwuarem licznych alergenów, a narażenie na nie z roku na rok zwiększa się, tym bardziej że całkowite unikanie ich jest raczej niemożliwe. Alergeny zwierzęce obecne są przede wszystkim w kurzu domowym, powietrzu, oraz materacach. Co więcej, stwierdzono obecność tego typu alergenów w mieszkaniach, w których nigdy nie było zwierząt, a przeniesiono je biernie np. na ubraniach czy z powietrzem. Ulegają one aerolizacji i łatwo przenikają do dróg oddechowych człowieka. Wyniki wielu prac pokazują, że nawet minimalne stężenie alergenu głównego kota, wywołuje objawy nieżytu nosa i astmy oskrzelowej u osób uczulonych. Tak więc każda ilość alergenu zwierzęcego może mieć znaczenie kliniczne. To wyjaśnia różnice w przebiegu alergii na roztocza oraz na sierści zwierząt, bowiem pacjenci uczuleni na roztocza zwykle mają przewlekłe całoroczne objawy, związane ze stałą ekspozycją na alergeny o niskim stężeniu. Pacjenci uczuleni na alergeny zwierząt reagują natychmiast podczas kontaktu z nimi, wskutek narażenia błon śluzowych na masywną ekspozycję łatwo unoszących się alergenów. Najbardziej uczula kontakt z kotem - aż 56% osób z objawami alergii wykazuje dodatnie testy skórne na to zwierze. U osób eksponowanych na alergeny innych zwierząt odsetek ten wynosił: dla szczura - 32%, myszy - 24%, psa -17%.


Alergeny grzybów pleśniowych
Reakcje alergiczne na zarodniki grzybów pleśniowych są znacznie częstsze w krajach Ameryki Północnej niż w Europie. Do gatunków mających największe znaczenie kliniczne zalicza się: Alternaria, Cladosporium, Aspergillus i Penicillium. Optymalnymi warunkami do rozwoju tych mikroskopijnych grzybów jest wysoka wilgotność powietrza oraz temperatura powyżej 10°C, jednak nawet w niesprzyjających warunkach mogą wytwarzać olbrzymią ilość zarodników, przenoszonych na odległość wielu kilometrów. Ponieważ rozwój pleśni zależny jest w głównej mierze od odpowiedniej wilgotności, obecność ich w pomieszczeniach mieszkalnych może pośrednio świadczyć o wadliwym zaprojektowaniu izolacji lub jej złym wykonaniu. Również systemy klimatyzacyjne, mogą być przyczyną rozprzestrzeniania się pleśni w domach. Inne miejsca w których rozwija się pleśń to między innymi tapety na zimnych ścianach, wilgotne piwnice, domki letniskowe oraz łazienki bez odpowiedniej wentylacji. Alergeny pleśni są wszechobecne, a ogniska ich wzrostu niewidoczne.


Alergeny jadów owadów błonkoskrzydłych
Główne alergeny owadów to składniki jadów os i pszczół. Są to substancje o silnych właściwościach toksycznych i alergenowych, wywołujących często ostre reakcje anafilaktyczne (patrz także wstrząs anafilaktyczny). Badania epidemiologiczne dotyczące występowania alergii na świecie i w Polsce wskazują, iż ta postać alergii nie jest rzadkością, a poużądleniowe reakcje lokalne występują aż u 12 - 16% populacji.


Alergeny pokarmowe
Alergeny pokarmowe można podzielić na te pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Do pierwszej grupy zalicza się mleko krowie i jego produkty, białko jaja kurzego i ryby. Natomiast najczęstszymi alergenami roślinnymi są nasiona zbóż zawierające gluten, soja, orzechy oraz niektóre warzywa i owoce, szczególnie owoce cytrusowe. Uważa się, iż przyczynami wciąż wzrastającej częstości występowania alergii na składniki pokarmów jest między innymi zmiana flory bakteryjnej przewodu pokarmowego człowieka, zmiana nawyków żywieniowych - wczesne wprowadzanie pokarmów potencjalnie alergizujących, wzrost liczby i rodzajów spożywanych pokarmów oraz zatrucie środowiska naturalnego. Duże znaczenie przypisuje się również stosowanym lekom, używkom, dodatkom spożywczym, a także wszelkiego rodzaju czynnikom fizykochemicznym konserwującym żywność.


Alergeny zawodowe
Mianem alergenu zawodowego określa się taki alergen, który obecny w miejscu pracy człowieka może wywołać u niego objawy alergii - wyprysk atopowy, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy, alergię kontaktową, wreszcie astmę zawodową. Przykładami alergenów zawodowych są substancje chemiczne, mąka, lateks, odczynniki fryzjerskie, wreszcie alergeny zwierzęce.


Alergogenne leki
Potencjalnie każdy lek, tak jak każda inna substancja może mieć właściwości alergenowe, szczególnie w sytuacji przekształcenia go w postać czynną w organizmie człowieka. Wśród środków farmaceutycznych wykazujących szczególnie wysoki potencjał uczulający wymienić należy: organopreparaty, związki metali ciężkich, sulfonamidy, niektóre antybiotyki (zwłaszcza penicyliny), salicylany oraz chininę. Postaci reakcji alergicznych są również zróżnicowane - od reakcji skórnych (rumień, wysypka) po uszkodzenie elementów morfotycznych krwi i szpiku, dychawicę oskrzelową czy wstrząs.

 

 

 

 

 

 

 

Diagnozowanie

 

Specjaliści dysponują szerokim wachlarzem narzędzi diagnostycznych w leczeniu alergii. Na tej stronie zamieściliśmy informacje o różnych typach takich badań.


Wywiad
Jeżeli podejrzewasz, że jesteś alergikiem, koniecznie odwiedź swojego lekarza, który przeprowadzi szczegółowy wywiad chorobowy na podstawie którego zleci odpowiednie badania diagnostyczne. Jest to pierwszy, najważniejszy etap w leczeniu. Podczas wywiadu spodziewaj się wielu pytań. Czas trwania objawów jest bardzo czułym wskaźnikiem diagnostycznym, który pozwala na określenie rodzaju pyłku uczulającego.


Badanie lekarskie
Ten typ badania skupia się szczególnie na skórze twarzy i głowy pacjenta. Dodatkowo lekarz wysłucha twojego oddechu i zbada jamę ustną oraz gardło. Kolejnym, bardzo ważnym etapem w postawieniu diagnozy jest wykonanie testów. Wyróżnia się kilka rodzajów testów skórnych w zależności od czynnika prowokującego, sposobu podania go do skóry oraz czasu odczytu wyniku. Do najczęściej stosowanych zalicza się skórne testy punktowe. Ważną rolę odgrywają również testy z krwi oraz testy kontaktowe.


Skórne testy punktowe ( skin prick tests)
Testy skórne stanowią podstawę diagnostyki alergologicznej. Można je wykonać o dowolnie wybranej porze roku, choć zwraca się uwagę, iż odpowiednim terminem jest okres poza sezonem pylenia. Na miejsce przeprowadzenia testów wybierana jest zazwyczaj skóra przedramienia. Jedynym warunkiem wykonania badań jest odstawienie na 7-14 dni leków przeciwhistaminowych - mogą one fałszować wyniki.
Jak wykonuje się testy punktowe?
Lekarz nakrapla na skórę pacjenta niewielką objętość substancji zawierającej wyciąg alergenowy, a następnie delikatnie nakłuwa naskórek specjalnym, jednorazowym lancetem. Pomiędzy kolejnymi punktami testowymi powinna być zachowana odległość conajmniej 2 centymetrów. Testy punktowe wykonuje się szybko i stosunkowo bezboleśnie. W przypadku uczulenia na dany alergen już po 10-15 minutach występuje zauważalna reakcja rumieniowo - bąblowa.


Naskórkowe testy płatkowe
To wystandaryzowana próba wywołania miejscowego odczynu skóry w wyniku reakcji pomiędzy badanym alergenem kontaktowym, a komórkami układu immunologicznego, uczulonymi na ten alergen. Badanie to jest wykorzystywane w diagnostyce alergologicznej wyprysku, a w szczególności wyprysku kontaktowego. Odpowiednią ilość badanej substancji umieszcza się na specjalnych hypoalergicznych plastrach i przykleja do skóry pleców pacjenta, skąd drogą naturalną substancja alergenowa penetruje przez naskórek do głębszych warstw skóry właściwej.


Testy prowokacyjne
Alergen zawarty w roztworze testowym reaguje ze swoistymi przeciwciałami IgE w błonach śluzowych pacjenta. Reakcja ta prowadzi do uwalniania różnych mediatorów, szczególnie histaminy, co wywołuje odczyn zapalny, wzmożone wydzielanie śluzu i skurcz mięśni gładkich. Testy prowokacyjne stosowane są pomocniczo w diagnostyce schorzeń alergicznych. W trakcie testu prowokacyjnego podaje się donosowo, dooskrzelowo lub podspojówkowo wzrastające dawki alergenu. Uzyskanie reakcji alergicznej przemawia za istotnością kliniczną danego alergenu i ma znaczenie w dalszym postępowaniu terapeutycznym.


Monitoring pyłkowy
Pomiary stężenia pyłku drzew, traw i chwastów w powietrzu mają bardzo duże znaczenie w prowadzeniu właściwej profilaktyki i leczenia chrób alergicznych. Monitoring pyłkowy powinien być wykonywany przez cały czas trwania okresu pylenia roślin tj. od początku lutego do końca września. Duża zmienność w stężeniu danego pyłku na tym samym terenie w poszczególnych latach sprawia, że niezbędne jest stałe określanie stężeń. Istotne jest również zapewnienie stałego dostępu do bazy danych zarówno dla lekarzy praktyków, jak i pacjentów.

 

Leczenie przyczynowe

 

Zapobieganie czy leczenie?
Istnieją dwa sposoby leczenia alergii -leczenie objawowe oraz leczenie przyczynowe. Terapia, która ma na celu eliminację przyczyny choroby, określana jest mianem leczenia przyczynowego. Jego przykładem jest swoista immunoterapia alergenowa, określana również mianem odczulania.


Immunoterapia - międzynarodowy standard leczenia alergii
Immunoterapia jest definiowana jako jedyne leczenie przyczynowe alergii. Jeśli jesteś specjalistą i chciałbyś poznać międzynarodowe stanowiska odnośnie immunoterapii kliknij wskazówki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub wskazówki ARIA. Według wielu konsensusów immunoterapia jest leczeniem standardowym. Ponadto wykazano, że odczulanie we wczesnym okresie życia może nawet zapobiec potencjalnemu rozwinięciu się astmy.


Zmniejszanie lub eliminowanie nadwrażliwości
Celem odczulania jest obniżenie nadwrażliwości pacjenta na uczulające go alergeny. Stan ten jest osiągany w wyniku systematycznego podawania wzrastających dawek alergenów. Przewagą immunoterapii nad innymi formami leczenia jest możliwość złagodzenia objawów choroby, wyeliminowanie lub skrócenie trwania poważnych zaostrzeń oraz ograniczenie przyjmowania leków.


Co należy wiedzieć o immunoterapii
Przede wszystkim nie należy oczekiwać cudownego uzdrowienia. Większość pacjentów odczulanych obserwuje dużą poprawę. Objawy chorobowe ustępują zupełnie i nie ma potrzeby dalszego przyjmowania leków. Decydując się na immunoterapię lekarz w oparciu o swoje doświadczenie i znajomość międzynarodowych zaleceń jest przekonany, że leczenie to przyniesie korzystny efekt, jednak w razie braku poprawy może ono po roku zostać zmodyfikowane.


Prowadzenie immunoterapii
Odczulanie kontynuowane jest przez conajmniej 3 lata i składa się z leczenia początkowego oraz leczenia podtrzymującego. Leczenie początkowe polega na podawaniu iniekcji szczepionki co 1-2 tygodnie ze zwiększeniem dawki alergenów. Kolejnym etapem jest terapia podtrzymująca - iniekcje podawane są co 4-6 tygodni przez okres 3-5 lat. Celem takiego postępowania jest wytworzenie w organizmie pacjenta tolerancji na alergeny, by podczas narażenia na nie, nie występowały objawy choroby.


Nowe trendy w odczulaniu
Na początku znane było ogólnie tylko źródło alergenu, np. pyłek, kurz. Stopniowo dowiadywaliśmy się coraz więcej, okazało się, że w kurzu domowym uczulają przede wszystkim niewidoczne gołym okiem roztocza. Następnie dowiedziono, iż najważniejszy alergen roztoczy znajduje się w ich kale. W następnym etapie wykryto, że ten alergen to jeden z enzymów przewodu pokarmowego roztoczy. Rozwój biologii molekularnej pozwolił wreszcie na precyzyjne ustalenie budowy chemicznej alergenu z wyszczególnieniem konkretnego fragmentu uczulającego. Im lepiej znamy naturę alergenu, tym precyzyjniej możemy ustalić skład szczepionki odczulającej.

 

 

Leczenie objawowe

 

Jedynie uśmierzanie objawów


Leczenie objawowe to takie, którego istotą jest ograniczanie i redukcja objawów choroby takich jak kichanie, łzawienie oczu, czy wysypka skórna. Dostępnych jest bardzo wiele leków objawowych, szczególnie z grupy przeciwhistaminowych.

 

 

 

Jak postępować, by utrzymać objawy alergii na minimalnym poziomie? Można oczywiście spróbować przystosować swój styl życia do alergii tak bardzo, jak to tylko możliwe. Jest to niewątpliwie bardzo trudne, polega głównie na unikaniu kontaktu z uczulającymi alergenami. Z pewnością najlepszym rozwiązaniem byłoby trwałe wyciszenie objawów chroby. Jest to oczywiście możliwe dzięki zastosowaniu immunoterapii alergenowej, która w połączeniu z terapią objawową cechuje się wysoką skutecznością. Na tej stronie zawarte są informacje o obu typach leczenia.


Środki prewencyjne

1. Unikanie kontaktu z alergenami
Niewątpliwie najlepszym sposobem zmiejszenia objawów alergii jest unikanie wszelkiego kontaktu z alergenami. Łatwiej jest jednak tak powiedzieć niż to wykonać. Całkowite wyeliminowanie alergenów sezonowych a szczególnie całorocznych jest wręcz niemożliwe, można jedynie ograniczyć kontakt z nimi stosując zabiegi profilaktyczne.

a) pyłki
Jeśli cierpisz na katar sienny, staraj się trzymać okna i drzwi zamknięte. Poziom pyłku w powietrzu jest szczególnie wysoki wcześnie rano, więc jeśli możesz pozostań w domu. Jeśli właśnie padało, skorzystaj z możliwości wyjścia na zewnątrz. Po deszczu stężenie pyłku w powietrzu jest minimalne. W czasie sezonu pylenia spędzaj czas w miejscach gdzie stężenie pyłków jest mniejsze (wysoko w górach, nad morzem). Śledź kalendarz pylenia roślin oraz aktualne komunikaty pylenia. Nie należy zdejmować ubrań wieczorem w sypialni, przecierać oczu rękoma na których mogą znajdować się pyłki, spacerować po łąkach i parkach w okresie kwitnienia, pracować w ogrodzie. Ponadto należy myć włosy przed snem oraz zamykać okna podczas podróży samochodem.

b) roztocza kurzu domowego
Podobnie postępuj w przypadku alergii na roztocza kurzu domowego. Konieczne jest odpowiednie prowadzenie gospodarstwa - utrzymywanie niskiego poziomu wilgotności, pranie bielizny w temperaturze powyżej 60°C, utrzymywanie czystości pomieszczeń bez stosowania miękkich wykładzin dywanowych lub dywanów. Na rynku dostępne są produkty zmniejszające stężenie alergenów roztoczy w pomieszczeniach, specjalnie zaprojektowane pokrowce, odkurzacze, oczyszczacze powietrza. Nie wahaj się zapytać o to swojego lekarza.

c) alergeny pochodzenia zwierzęcego
Nie jest to łatwe zadanie, ale wszelkie starania poczynione w tym celu będą procentowały poprawą stanu zdrowia. Jeśli jesteś uczulony na twoje zwierzę domowe, spróbuj znaleźć mu nowy dom. Jest to ekstremalnie trudne, ale absolutnie konieczne. Mówimy o twoim zdrowiu. Jednak musisz zrozumieć, że nie rozwiązuje to automatycznie wszystkich twoich problemów. Nawet jeśli gruntownie posprzątasz dom, dookoła ciągle będą obecne włosy kota, oczywiście w mniejszym stężeniu, ale przez kolejnych kilka lat.


2. Terapia przyczynowa
To po prostu odczulanie. Terapia ta wywiera silny efekt prewencyjny - reakcje alergiczne stają się coraz łagodniejsze i mogą nawet całkowicie zaniknąć.


3. Karmienie piersią
Nie każdy wie, iż dzieci karmione naturalnie są mniej podatne na rozwój alergii i astmy. Duże znaczenie odgrywa tutaj długość okresu w którym dziecko jest karmione piersią - przynajmniej 4 miesiące, ale najlepiej 6. Nie ustalono jeszcze jak długo trwa ochrona i czy karmienie piersią zapewnia ochronę przed alergią na całe życie.


4. Unikanie dymu tytoniowego
Wiemy, iż palenie papierosów, jest szkodliwe dla naszego zdrowia, przyczynia się ono do uwrażliwienia dróg oddechowych na alergeny i bardzo często zaostrza przebieg alergii.

 

 

 

 

 

www.stres.o7.pl

 

 

 

 

 

 

Produkty

 

Immunoterapia w leczeniu chorób alergicznych
Immunoterapia (odczulanie) to leczenie przyczynowe alergii. Na podstawie przeprowadzonych badań i wieloletnich doświadczeń klinicystów wykazano wysoki stopień skuteczności tego typu leczenia. Immunoterapia we wczesnym okresie życia może nawet zapobiec potencjalnemu rozwinięciu się astmy.

Celem odczulania jest wytworzenie w organizmie pacjenta tolerancji na alergeny, by podczas narażenia na nie, nie występowały objawy choroby. Stan ten jest osiągany w wyniku podawania wzrastających dawek alergenu. Przewagą immunoterapii nad innymi formami leczenia alergii jest możliwość złagodzenia objawów choroby, wyeliminowanie lub skrócenie trwania poważnych zaostrzeń oraz ograniczenie przyjmowania leków.


Produkty
Ekstrakty alergenowe HAL Allergy.
HAL Allergy jest producentem zarówno preparatów do diagnostyki jak i terapii chorób alergicznych. Firma posiada ponad 45 - letnie doświadczenie w tej dziedzinie medycyny.
Aktywność badawcza firmy skupiona jest na zwiększeniu specyficzności immunoterapii, optymalizacji adjuwantów i użyciu rekombinowanych alergenów. Współpraca firmy ze światowej sławy ośrodkami naukowymi doprowadziła do wielu innowacyjnych odkryć.

Standaryzacja preparatów HAL Allergy - system FDA
WHO wymaga stosowania standaryzowanych wyciągów alergenowych o określonej mocy alergenowej. Precyzyjne określenie zawartości alergenów głównych w szczepionce jest godnym pochwały celem. System standaryzacji w jednostkach BAU (Bioequivalent Allergy Unit) został opracowany przez P.C. Turkeltaub'a z American Food and Drug Aministration (FDA) Laboratory of Allergic Products. HAL Allergy ustala zawartość alergenów głównych dla poszczególnych preparatów PURETHAL®


HAL Allergy stosując system standaryzacji BAU wciąż unowocześnia i wprowadza:
* ścisłą kontrolę nad selekcją materiału do produkcji ekstraktów alergenowych
* powtarzalne procedury ekstrakcji i produkcji
* nowoczesne metody kontroli jakości - IEF, SDS-PAGE, immunobloting, EAST inhibicja, HPLC
* kontrolę jakościową i ilościową każdej nowej serii szczepionki, pomiar względem ekstraktów referencyjnych
* w celu precyzyjnej standaryzacji in vivo, dobór pacjentów z jednym typem alergii o wysokim stopniu uczulenia
* zastosowanie testów śródskórnych dla określenia parametru D50 u pojedynczych pacjentów

Zalety standaryzacji w jednostkach BAU dla lekarzy i ich pacjentów:
* redukcja wystąpienia reakcji niepożądanych do minimum
* znaczna redukcja zakresu zmienności indywidualnych serii szczepionki (zgodność serii)

Cechy charakterystyczne ekstraktów alergenowych HAL Allergy
* stabilność
- zastosowanie kwasu 6-aminoheksanowego (EACA) przedłuża i wzmacnia jakość ekstraktów
* biologiczna standaryzacja - zastosowanie bardzo ścisłych, starannie opracowanych procedur ekstrakcji, oczyszczania oraz metod analizy - biochemicznych i immunochemicznych in vivo i in vitro - gwarantują wysoką jakość i zgodność każdej serii produktów HAL Allergy.
* kontrola jakości - produkty są w pierwszym etapie poddawane szczegółowym badaniom jakościowym przeprowadzanym zgodnie z ustalonymi specyfikacjami, opracowanymi na podstawie międzynarodowych regulacji (Instytut Paula Ehrlicha - PEI, Langen, Niemcy).


Produkty terapeutyczne HAL Allergy
- VENOMENHAL®
- PURETHAL®


Produkty diagnostyczne HAL Allergy
HAL Allergy oferuje również szeroki zakres narzędzi diagnostycznych. Nie wszystkie są jeszcze zarejestrowane w Polsce. Ponadto macie Państwo również okazję poznać nasze nowe produkty - testy in vitro FastCheck POC. W celu uzyskania więcej informacji na temat asortymentu diagnostycznego HAL Allergy - kliknij tutaj.

 

 

 

 

 

www.stres.o7.pl