JAk ŻYĆ WIECZNIE ?

 

Jak się dostać do Nieba po śmierci ?

 

Dobra Nowina
Czyli jak dostąpić zbawienia.

 

 

 

 

Bardzo się cieszę, że zainteresowałeś/aś się tym tematem. Poniżej znajdziesz najważniejszą informację, jaką mamy do przekazania.

Jeśli przeczytasz uważnie dalszą część i przyjmiesz ją do swojego serca, twoje życie zmieni się na zawsze. Doświadczysz cudu spotkania z Żywym Bogiem i przyjmiesz zbawienie! Modlę się, aby Duch Święty dał Ci teraz swoje światło i zrozumienie.

 

Pastor  Dr.Krzysztof Majdyło

 

 

 

Zrozum fakt, że jesteś grzesznikiem

Czasami mówimy: 'Nie jestem taki zły', 'Są gorsi ode mnie'. Ale posłuchaj co Bóg mówi na twój temat:

 

Rzym. 3:10

(...)Nie ma ani jednego sprawiedliwego,

 

Rzym. 3:23

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,

 

 

 

Wszyscy zgrzeszyliśmy i złamaliśmy Jego przykazania.

Wszyscy jesteśmy winni. Dotyczy to także ciebie. Jeśli szczerze zastanowisz się nad swoim życiem i swoją przeszłością, zobaczysz to.

 Jesteś grzesznikiem.

 

 

 

 

 

Grzech ma swoje konsekwencje

Rzym. 6:23

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, (...)

 

Mowa jest tu o śmierci duchowej i wiecznej, czyli o wiecznym piekle. Ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, musimy ponieść tego konsekwencje. Grzech przynosi zawsze zniszczenie w życiu jednostek, rodzin i narodów. Najgorszą 'zapłatą' za grzech jest jednak wieczne oddzielenie od Świętego Boga. Dobra Nowina rozpoczyna się tak na prawdę od złej nowiny. Jeśli coś się nie zmieni pewnego dnia poniesiesz konsekwencje swoich grzechów, nie ważne czy dużych, czy małych. Wyrok jest jeden... Śmierć.

 

 

 

 

Jezus już wziął na siebie konsekwencje naszych grzechów.

Bóg, który cię bardzo kocha znalazł dla nas ratunek. Boży Syn, Jezus Chrystus na krzyżu zapłacił za nasze grzechy swoją śmiercią.

 

Jan. 3:16

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

 

Rzym. 5:8

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

 

Pomyśl tylko. Bóg tak ciebie kocha, że dał to, co miał najcenniejszego, żeby uratować ciebie od konsekwencji twoich własnych grzechów. Dał Swojego Syna...

 

Rzym. 5:9

(...) usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu.

 

Przelana krew Jezusa jest w stanie ocalić cię przed Bożym słusznym gniewem i uczynić cię sprawiedliwym przed obliczem Boga. Jego śmierć może dać ci życie. Jezus po swojej śmierci zmartwychwstał jako zwycięzca ponad śmiercią, grzechem i Szatanem. On dziś żyje. Ma moc i władzę i może się stać twoim Zbawicielem.

 

 

 

TERAZ TY !  Twój krok.

 

Bóg już zrobił wszystko, aby ciebie zbawić. Jezus cierpiał, umarł a potem zmartwychwstał dla ciebie. Teraz jest miejsce na twoją decyzję, twój krok. Czy przyjmiesz Boży dar?

 

Efez. 2:8-9

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

 

Zbawienie przychodzi z łaski tzn. jest darem. Nie jest należnością za dobre uczynki. Jest prezentem, który można albo przyjąć, albo odrzucić. Powyższe wersety mówią, że zbawienie przymuje się przez wiarę.

 

Rzym. 10:9

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

 

Wiarę swojego serca musisz zamienić na słowa, czyli modlitwę.

Oprócz wyznania Jezusa swoim Panem i wyznania wiary w Jego śmierć i zmartwychwstanie powinieneś wyznać jeszcze coś przed Bogiem. Swoje grzechy. Wyznanie grzechów i decyzja o ich porzuceniu nazywa się pokutą.

 

Dz.Ap. 3:19

Przeto upamiętajcie [pokutujcie] i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze,

 

1 Jan. 1:9

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

 

Podsumowując, twój krok polega na

a) wyznaniu wiary w krzyż i zmartwychwstanie Jezusa i uznanie Go za swojego Pana.

b) oraz wyznania grzechów i decyzji pokuty [nawrócenia] z nich

 

Jeśli zrobisz to szczerze w modlitwie, Bóg wysłucha twoją modlitwę. Zbawi cię, oczyści, zmieni twoje serce. Staniesz się nową istotą. Będziesz mógł żyć inaczej.

 

2 Kor. 5:17

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

 

Jeśli zrobisz ten krok, Bóg przyjmie cię. Jezus obiecał:

 

Jan. 6:37

(...)a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz;

 

Jeśli to, co teraz przeczytałeś nie jest dla ciebie obojętne i chcesz pojednać się z Bogiem możesz zrobić to za pomocą modlitwy podobnej do poniższej. Oczywiście nie jest to jakaś 'magiczna formuła'. Liczy się twoje serce.

 

Ojcze, przychodzę do ciebie jako grzesznik. Przepraszam cię za moje grzechy i za mój bunt wobec ciebie. Odwracam się od tego.

 

[poświęć chwilę, aby wyznać Bogu swoje grzechy]

 

Dziękuję, że mimo moich grzechów kochasz mnie.

Wierzę, że Jezus umarł za mnie i że zmartwychwstał. Wyznaję, że Jezus jest moim Panem. Do niego należę i jemu będę służył.

Przyjmuję dar zbawienia i przebaczenia grzechów, Drogi Ojcze

w imieniu Jezusa, mojego Pana

Amen

 

Gratulujemy! Właśnie pojednałeś się z Bogiem, czyli nawiązałeś z Nim relację. Tutaj znajdziesz kilka informacji jak budować i umacniać tą relację.

 

Bardzo będziemy wdzięczni jeśli napiszesz do nas i podzielisz się z nami swoją radością. Będziemy się o ciebie modlić i jeśli chcesz wyślemy ci bezpłatne materiały na temat zbawienia i relacji z Bogiem.

 

 

 

 

 

 

 

I co dalej ?

 

 

 

Poniższe informacje pomogą ci rozwijać relację z Bogiem i wzrastać w wierze.

 

 

 

 

 

 

Opowiedz komuś o swojej decyzji

Rzym. 1:16

Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, (...)

 

Czytaj codziennie Pismo Święte

Jest ono Słowem Bożym, które powinno być teraz twoim pokarmem. Bóg będzie przez nie mówił do ciebie i ciebie uczył.

Mat. 4:4

A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

 

 

 

Módl się każdego dnia

Rozmowa jest naturalną częścią każdej relacji. W twojej relacji z Bogiem modlitwa będzie rozmową. Wywyższaj Boga, dziękuj Mu i proś Go. Im bardziej poznasz Pismo, tym bardziej będziesz potrafił się modlić.

Łuk. 18:1

Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać,

 

 

 

 

Poproś Boga o napełnienie Duchem Świętym

Dz.Ap. 2:4

I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.

W dzień Zielonych Świąt wszyscy uczniowie Jezusa, apostołowie i Maria zostali napełnieni Duchem Świętym i otrzymali dar innych języków. Dziś to samo niesamowite przeżycie może się stać twoim udziałem.

Łuk. 11:13

(...) Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.

 

 

 

Przyłącz się do biblijnego, nowotestamentowego kościoła

Dz.Ap. 2:42

I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.

Mat. 16:18

(...)zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

 

 

Przyjmij chrzest

Dz.Ap. 2:41

Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni (...)

Biblijny chrzest polega na całkowitym zanurzeniu w wodzie osoby wierzącej, takiej, która 'przyjęła słowo'. Ochrzcij się jako wyraz swojej wiary w Jezusa.

 

Jeśli zgrzeszysz, jak najszybciej wyznaj to Bogu.

1 Jan. 1:9

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Grzech niszczy relację z Bogiem. Nie pozwól na to.

 

 

 

Miej społeczność z innymi chrześcijanami.

1 Jan. 1:7

Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, (...)

Potrzebujesz wierzących, kochających Jezusa przyjaciół.

 

Służ i okazuj miłość.

Poszukaj sposobności jak możesz służyć ludziom wierzącym i niewierzącym. Tak wyrazisz miłość.

Gal. 5:14

(...) Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego,

 

 

Wspieraj Boże dzieło

2 Kor. 9:7

Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje.

Wspieraj finansowo Boże dzieło a przede wszystkim miejsce w którym mieszkasz, kościół, grupę, stowarzyszenie, organizacje, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kosciol.netne.net